Informacje prawne

Informacje na temat redaktora portalu

Portal generik.fr dostępny pod adresem http://generik.fr jest redagowany przez firmę:

SARL GENERIK
SARL z kapitałem firmowym 300 000,00 euro
Numer identyfikacji: B 453 848 558 RCS w Paryżu

Siedziba

5 rue de la Chasière
BP72
78490 MERE
FRANCJA
Tel.: 0800 888 563

Dyrektor publikacji: Bruno MOCHER jako kierownik SARL GENERIK

Informacje o dostawcy usług internetowych

OVH SAS z kapitałem firmowym 500 000,00 euro
Numer identyfikacyjny: 424 761 419 00011 RCS w Roubaix – Tourcoing

Siedziba

140, quai du Sartel
59100 ROUBAIX
FRANCJA